Onze nieuwe website staat 'Live' klik hier om ernaar toe te gaan


... pas uw bladwijzers/bookmarks aan!
Verslag 2001 Experimenteel onderzoek

In het verteringsproces van dood hout spelen paddestoelen een belangrijke rol. Het organisch materiaal wordt hierbij omgezet in anorganische voedingsstoffen, die op hun beurt kunnen opgenomen worden door de groene planten (mineralisatie).

De omzetting of compostering van het dode hout verloopt grofweg in drie fasen:

  • de initiaalfase is soortenarm en duurt ca 1-2 jaar
  • de optimaalfase (4-7 jaar)
  • de finaalfase die vrij lang kan duren

Elke fase wordt gekenmerkt door specifieke paddestoelensoorten.

In maart 1990 werd gestart met een onderzoek naar de successie van paddestoelen op 8 verschillende houtsoorten. Bij dit onderzoek kon vastgesteld worden dat bepaalde soorten op slechts 1 houtsoort voortkwamen, terwijl andere, minder selectieve soorten op meerdere houtstammetjes groeiden.

In totaal konden er tot hiertoe tijdens het omzettingsproces 197 verschillende houtverterende paddestoelen worden aangetroffen.

Het onderzoek wordt voortgezet.

Hubert De Meulder

datum laatste wijziging: 09/11/2008
Any emailadres found on this site may not be used to send mass-mailings to.
Email-adressen gepubliceerd op deze site mogen niet worden gebruikt om massa-mailings naartoe te sturen.
De webmaster doet zijn best om de informatie correct weer te geven, maar er kan al eens een foutje insluipen, als u een foutje ziet: meld me het dan. Dank u.